SİZE ÖZEL BANKACILIK


Кредитный информационный центр (495)644-25-25


e-mail
Центр обслуживания клиентов (495)644-25-26

e-mail

Bankamız,  yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen 2014 yılını, kalıcı ve istikrarlı bir şekilde gelişen uygun finansal göstergelerle sonuçlandırmıştır.

  • Toplam kredi porföyümüz; 01.01.2015 tarihi itibariyle 533.500.000 Rubleye ulaşmıştır. (Bankalararası krediler ve zorunlu ayrılan karşılıklar ayrık) Kredilerimizin % 70.3 ünü Bankamız politikası gereği küçük ve orta ölçekli firmalara (KOBİ) açılan destekleme ve geliştirme fonları oluşturmaktadır. 
  • Kredi portföyünün kalitesi sektör  ortalamasına göre  önemli ölçüde iyileşme göstermiştir. Toplam kredilerimiz içinde  takipteki kredilerimizin  (90 günden fazla  gecikmiş) oranı , 2014 yılı başında %2.35 iken;   2015 yıl başında  %0.92 ye düşmüştür. Bankamız  müşteri  ihtiyaçlarını gerçekçi şekilde değerlendiren  usulüne uygun ve etkin bir kredi politikası izlediğinden , olumsuz kredi riskleri de minumum düzeye indirgenmiştir. Bankamız problemli krediler için muhafazakar bir yaklaşım göstererek, olası zararlar için %100 karşılık ayırmayı tercih ettiğinden 2014 yılı sonunda sorunlu krediler muhtemel zarar karşılıkları %5.48 oranında belirlenmiştir.
  • 01.01.2015 itibariyle. Yükümlülüklerimiz  tutarı 417 milyon Rubledir. Borçlarımızın ana kalemleri müşteri  tevdiat hesapları ve vadeli mevduattan oluşmaktadır. Müşterilerimizin cari hesapları 233.677.000 Ruble; vadeli mevduatımız ise 159.525.000 Rubleye ulaşmıştır. Bir yıl öncesine göre, 2014 yılı sonunda yükümlülüklerimizde %45 artış olmuştur. Bu durum, mudi ve müşterilerimizin Bankamıza duyduğu güven  ve isitikrarın bir sonucudur.
  • 01.01.2015 itibariyle. Bankamızın hizmet verdiği müşteri sayısı 603 olmuştur. 2014 yılı içinde toplam 186 yeni cari hesap  açılmıştır. 
  • Bankanın toplam aktif büyüklüğünde  önemli bir değişiklik olmamasına rağmen, aktif/pasif yapısı  ve dengesinde  kalite yönünden olumlu  değişimler gözlenmiştir.
  • Bankanın karlılığı stabil düzeyini  korumuştur.  2014 yılı vergi öncesi kar toplamı 16.1 Milyon Ruble, net kar 12.7 Milyon Ruble olarak belirlenmiştir.  (2013 yılı ise, vergi öncesi kar 16.6 Milyon Ruble, net kar 13 Milyon Ruble) 
  • Rusya Federasyonu’nda  aktif 800 den fazla banka hakkında kabul gören analitik bilgiler içeren İnternet portalı banki.ru verilerine göre, 01.12.2014 itibariyle Bankamız öz kaynak büyüklüğü açısından 649 uncu sırada olmasına  rağmen,  sermaye  karlılğı açısından 481 inci, aktif karlılığı açısından ise 323 üncü sıraya yerleşmiştir.
  • EXPERT RA Değerlendirme (Rating) Kuruluşu tarafında Bankamıza verilen A  üst seviye uzun dönem kredi notu değerliliği notu (A high level of creditworthiness) 03.07.2014-23.07.2015 tarihleri için teyid edilmiştir. Reyting derecelendirme prosüdürü, Rusya Merkez Bankası tarafından, Rusyadaki Bankaların sermaye yeterliliği, aktif büyüklüğü ve niteliği,  likidite seviyesi ve banka yönetiminin kalitesi esasları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
USD USD
88,09 -0,20
EUR EUR
96,30 0,04
Date: 18.07.2024
Source: ЦБ РФ
ПроКоммерцБанк
Россия, 127422, Москва
ул. Тимирязевская Д.1
тел. +7 (495) 644 25 25
факс. +7 (495) 644 25 09
 
Закрыть