SİZE ÖZEL BANKACILIK


Кредитный информационный центр (495)644-25-25


e-mail
Центр обслуживания клиентов (495)644-25-26

e-mail

Bankamız  2015 yılı faaliyet sonuçları, küresel para piyasasındaki belirsizlikler, ekonomik büyümedeki  yavaşlama eğilimlerine rağmen makûl ve istikrarlı düzeyde gerçekleşmiştir.  

  • Ekonomideki durgunluk riskinin artıyor olmasına karşılık, Bankamızın Aktif-Pasif dengesi olumlu seviyesini korumuştur.
  • 2015 yılında da amaçları gereği Bankamız, küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerinin  desteklenmesi  ve geliştirilmesine yönelik fonlamaya devam etmiştir.  Kredi portföyümüz 436 Milyon Ruble olarak gerçekleşmiştir.  Sorunlu kredilerimiz için geçen yıl olduğu gibi muhafazakar yaklaşım izlenerek, %100 karşılık ayrılma yoluna gidilmiştir. Bu şekilde, muhtemel zarar karşılıkları %10.98 oranında belirlenmiştir.
  • Öz sermayemiz  %4 artışla, cari yılda 332.8 Milyon Rubleye ulaşmıştır.
  • 2015 yıl sonu itibariyle Sermaye Yeterlilik Rasyosu  %42.54 olarak realize edilmiştir.  Merkez Bankası  normlarının üzerinde gerçekleşen bu  rasyo etkisiyle Bankamız faaliyetlerinde yeni bir sermaye arttırımı  ihtiyacı  gözlenmemektedir.
USD USD
88,09 -0,20
EUR EUR
96,30 0,04
Date: 18.07.2024
Source: ЦБ РФ
ПроКоммерцБанк
Россия, 127422, Москва
ул. Тимирязевская Д.1
тел. +7 (495) 644 25 25
факс. +7 (495) 644 25 09
 
Закрыть